สำรองห้องพักและชำระเงิน

สำรองห้องพักได้ที่ คุณประนอม คนไหว

มือถือ : โทร. (081)-377-4123
กรุงเทพฯ : โทร (02) 539-2842
ระยอง : โทร (038) 651-975
แฟกซ์. (038) 652-869

- การจองห้องพักขออนุญาติเรียกเก็บเงินมัดจำ
- นำใบโอนมาแสดงเมื่อเข้าพัก
- ยกเลิกการจองห้องพัก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำ
- เช็คอินเวลา 13.00 น เช็คเอ้าท์เวลา 12.00 น

อ่านเพิ่มเติม